Organisationsplan for Maribo Skakklub

(Tilrettet 28/7 2023) Ændringer markeret med rød skrift.

Dette dokument skal give en oversigt over fordelingen af opgaver i og uden for bestyrelsen. Det skal opfattes som et dynamisk dokument, som løbende kan tilpasses opgaverne i klubben og bestyrelsens sammensætning. Derfor er opgaverne dels tildelt en bestemt funktion (f.eks. kasserer) og dels tildelt navngivne personer (f.eks. John).

Post / Navn

Opgave

Formand

1. Ansvarlig for indkaldelser og dagsorden i forbindelse med bestyrelsesmøde og generalforsamling.

2. Udarbejder og fremlægger bestyrelsens beretning for general-forsamlingen.

3. Klubbens primære kontakt til Dansk Skak Union og 2. Hovedkreds, samt Lolland Kommune m.fl.

4. Ansvarlig for kontakt til skoler og gymnasier i Lolland Kommune.

5. Administration vedr. børneattester.

6. Tovholder for affaldsindsamling på Kidnakken.

7. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Finn Kristiansen, Claus Hansen, Henrik Sandberg Jensen og Svend Erik Frederiksen i træning for juniorer og seniorer.

Kasserer

1. Varetagelse af klubbens løbende økonomi og regnskab, herunder kassebeholdninger på passende niveau.

2. Udarbejder det årlige regnskab til revisor og generalforsamling.

3. Til- og framelding af medlemmer til Dansk Skak Union.

4. Indkøb af rengøringsremedier m.m.

5. Indkøb af turneringsmaterialer.

6. Indkøber gave til medlemmer ved disses runde fødselsdage (første gang ved 50. år + ved konfirmation).

7. Udbetaling af kørselsgodtgørelser og klargøring af pengepræmier.

8. Fastsætter ratingtal for nye medlemmer.

9. Indkøb af øl og vand.

Bestyrelsen


Næstformand

1. Overtager formandens funktioner ved dennes forfald af kortere varighed.

2. Foranlediger indkaldelse til (ekstraordinær) generalforsamling ved formandens forfald af længere varighed.

Finn Kristiansen

1. Foranlediger opfyldning af køleskab med øl og sodavand.

2. Klargør til hjemmekampe for holdturneringen.

3. Tømmer affaldssæk senest dagen efter arrangementer.

4. Afleverer tomme dåser og flasker i flaskeautomat.

5. Arrangerer ferieaktiviteter sammen med Kristian Bruun Bjørn for skoleelever (i samarbejde med Lolland Kommune og Sportsrådet).

6. Arrangerer juniorers deltagelse i UGP.

7. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Claus Schmidt, Claus Hansen, Henrik Sandberg Jensen og Svend Erik Frederiksen i træning for juniorer og seniorer.

8. Ajourfører informationstavler i klubhuset.

9. Primær ansvarlig for årlig Klosterturnering.

10. Primær ansvarlig for klubmesterskabsturnering i hurtigskak.

11. Holdleder for Maribo 2.

12. Udarbejder oversigt over dommere ved klubholdenes hjemmekampe.

13. Ved aften-arrangementer tændes samme formiddag for varmen, hvis der er behov herfor.

14. Dommer ved hjemmekampe i holdturneringen.

15. Sammen med Matthias Rasmussen. Tilmelding af hold samt udarbejdelse af deltagerliste til pokalturneringen. Arrangerer kørsel til samme turnering.

16. Sammen med Matthias Rasmussen. Primær ansvarlig for årlig Lolland-Falster-Mesterskab.

17. Ansvarlig for udskiftning og vask af håndklæder.

John Kristensen

1. Primær ansvarlig for årlig klubmesterskabsturnering.

2. Primær ansvarlig for juniorstævne (UGP) i Maribo

3. Åbner klubhuset ½ time før alle klubaftener (eller aftaler med vikar ved forfald) og brygger i den forbindelse kaffe.

4. Dommer ved hjemmekampe i holdturneringen.

5. Holdleder for Maribo 1 i holdturneringen.

6. Primær turneringsleder for Maribo Cup.

7. Primær turneringsleder for Sommerturnering.

8. Primær turneringsleder for Klubmesterskabsturnering i lynskak (afholdes i umiddelbar forlængelse af ordinær generalforsamling).

9. Primær ansvarlig for Fredagslyn-turneringer.

10. Tovholder for affaldsindsamling på Kidnakken.

11. Primær turneringsleder for Maribo Forårsfornemmelser.

12. Udarbejder referat i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Matthias Rasmussen

1. Tilrettelægger sammen med Finn Fjeldhøj besøg fra og hos skakklubben i Bad Schwartau, og er sekundær ansvarlig på selve besøgsdagen.

2. Sammen med Finn Kristiansen. Tilmelding af hold samt udarbejdelse af deltagerliste til pokalturneringen. Arrangerer kørsel til samme turnering.

3. Sammen med Finn Kristiansen. Primær ansvarlig for årlig Lolland-Falster-Mesterskab.

4. Tovholder for ”julelotteriet” fra Børnehjælpsdagen.

Henrik Sandberg Jensen

1. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Claus Schmidt, Claus Hansen, Finn Kristiansen og Svend Erik Frederiksen i træning for juniorer og seniorer.

2. Ansvarlig for turneringen ”Skak og Grill”.

Per Rasmussen

1. Ansvarlig for vedligeholdelse af udendørs arealer samt vinduespudsning sammen med Svend Erik Frederiksen.

Henning Jakobsen

1. Primær ansvarlig for Dag-turnering.

2. Primær ansvarlig for Fredags-EMT.

3. Primær ansvarlig for Weekend-turnering.

4. Tilmelding af hold + styrkeliste til holdturneringen.

5. Klubbens primære pressekontakt.

6. Udarbejder forslag til aktivitetsplan.

7. Udarbejder oversigt over lukketurnus for klubhuset.

8. Ansvarlig for vedligeholdelse og opdateringer af klubbens webside.

9. Primær ansvarlig for Maribo Byturnering.

10. Primær turneringsleder for Maribo Snefornemmelser.

Asger Poulsen

1. Ansvarlig for klubbens arkivalier.

Svend Erik Frederiksen

1. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Claus Schmidt, Claus Hansen, Finn Kristiansen og Henrik S. Jensen i træning for juniorer og seniorer.

2. Ansvarlig for vedligeholdelse af udendørs arealer samt vinduespudsning sammen med Per Rasmussen.

Finn Fjeldhøj

1. Tilrettelægger sammen med Matthias Rasmussen besøg fra og hos skakklubben i Bad Schwartau, og er primær ansvarlig på selve besøgsdagen.

2. Kontaktperson til skakklubben i Bad Schwartau.

Kristian Bruun Bjørn

1. Arrangerer sammen med Henrik S. Jensen, Claus Schmidt, Claus Hansen, Finn Kristiansen og Svend Erik Frederiksen træning for juniorer og seniorer.

2. Arrangerer ferieaktiviteter sammen med Kristian Bruun Bjørn for skoleelever (i samarbejde med Lolland Kommune og Sportsrådet).

Claus Hansen

1. Deltager sammen med Henrik S. Jensen, Claus Schmidt, Kristian Bruun Bjørn, Finn Kristiansen og Svend Erik Frederiksen i træning for juniorer og seniorer.

Lukketurnus

1. Jens Mott

2. Svend Erik Frederiksen

3. Asger Poulsen

4. Finn Kristiansen

5. Henning Jakobsen