Sigmo Engineering

 Vejlegadebro 1, DK-4900 Nakskov

 Mail: ch@sigmoe.dk

 Cell: +45 23 80 45 55


Sponsor for den månedlige rengøring.

Juni 2023

Sponsor for teknisk udstyr til klubben


Nordea-fonden

Støtter udskiftning af slidte borde. (2022)

Nordea-fonden

Betaling for tidssvarende skakure.(2021)

Nordea-fondenbetaling af nye skakspil (2020)

TEH-Elservice ApS

Sponsor:
(Delvis finansiering af flisesti)

Thomas Ejrup Hovmand

info@teh-el.dk

TEH-Elservice ApS

Mågevej 1, 4930 Maribo

Tlf: 93104348

www.teh-el.dk

CVR:40762140


Erik Jonstorp (Klubmedlem)

Erik Jonstorp (Klubmedlem)

Har sponseret 4 skak computere og en del skak bøger.


Nordea-fonden

Støtter udskiftning af slidte borde. (2022)

Nordea-fonden

Betaling for tidssvarende skakure. (2021)

Nordea-fonden betaling af nye skakspil (2020) 

TEH-Elservice ApS

Sponsor:
(Delvis finansiering af flisesti)

Thomas Ejrup Hovmand

info@teh-el.dk

TEH-Elservice ApS

Mågevej 1, 4930 Maribo

Tlf: 93104348

www.teh-el.dk

 

CVR:40762140

Erik Jonstorp (Klubmedlem)

Har sponseret 4 skak computere og en del skak bøger.

Sponsor

Erik Jonstorp (Klubmedlem)