Nyheder

Vandskade i klubhuset

I går aftes (onsdag aften) da klokken var næsten 23, blev jeg kontaktet telefonisk af Kristian, der sammen med Asger havde konstateret, at afløbsrøret fra vasken i køkkenet var utæt, og at der løb vand ud på gulvet i køkkenet.

I dag (onsdag) kontaktede jeg derfor den tilsynsførende for klubhuset, Michael Petersen, der sammen med en medhjælper meget hurtigt kom til stede i klubhuset, medbringende en affugter. Den er nu tilsluttet og skal (foreløbig) køre til en gang i næste uge, dog frakobler vi maskinen, når vi skal spille på onsdag i næste uge.

Kristian var - som altid - yderst hjælpsom, og kom her sidst på eftermiddagen onsdag for at reparere det defekte afløb. Det viste sig, at der var 2 utætte samlinger, hvoraf Kristian fik repareret den ene. Den anden samling var så defekt, at den ikke kunne repareres, hvorfor et stykke af røret skal udskiftes. Jeg forsøger at få et nyt (og bedre) stykke rør, og Kristian har givet tilsagn om at forestå udskiftningen onsdag i næste uge, inden kl. 19.00.

Indtil da må vasken i køkkenet IKKE bruges. 

Dette blot til orientering, særligt for alle, der har nøgle-adgang til klubhuset. 

Og tak til Kristian og Asger for "opdagelsen", samt særlig tak til Kristian for reparationen.

 

Venlig hilsen

 

Finn K.

Corona retningslinjer

27/11-21

Til alle medlemmer af Maribo Skakklub !!!!!! 

De nye generelle Corona-restriktioner rammer ikke umiddelbart os i forbindelse med vore skak-aktiviteter. I hvert fald indtil videre.

Desværre er Lolland Kommune ramt relativt hårdt i forhold til indbyggertallet, hvorfor kommunen har mulighed for at indføre skærpede restriktioner.

Vi skal naturligvis prøve at undgå, at smitten spredes til skakklubbens medlemmer.

Derfor er opfordringen, at du IKKE møder op i klublokalerne, hvis du på nogen måde føler dig syg. Tilsvarende gælder, hvis du har været i kontakt med en Corona-smittet. 

Der vil i klubhuset være mulighed for såvel mundbind som afspritning. 

Venlig hilsen
Finn K.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKANSESTÆVNET AFLYSES HELT

 

Der har vist sig alt for ringe interesse for deltagelse i skansestævnet, som var tænkt som et supplement til holdturneringen for de spillere, der ikke deltog i denne.

Det er derfor besluttet at aflyse turneringen helt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maribospiller til tops ved UGP-stævne.

 

Maribo Skakklub havde kun en deltager med til sæsonens første UGP-stævne, der blev afviklet i Køge.

Der var mødt 19 spillere, der blev sat sammen i en stor monradgruppe, hvor der skulle spilles 6 runder hurtigskak med 20 minutter pr. spiller til hvert parti.

Matthias repræsenterede klubben på bedste vis ved at vinde turneringen sejre i alle 6 kampe.

Matthias stillede op med turneringens næsthøjeste ratingtal, så det var ikke uventet, at han ville klare sig godt. Men at han kunne vinde alle 6 kampe er flot. Især sejren over ratingfavoritten Daniel Petersen fra Sorø falder i øjnene.

 

Slutstillingen i toppen blev:

  1. Matthias Rasmussen 6 point
  2. Daniel Petersen, Sorø 4½ point
  3. Bertram Wester, Køge 4 point
  4. Alexander Dewhurst, Øbro 4 point
  5. Frederik M. Villadsen, Præstø 4 point
  6. Anna Sofie Li, Køge 4 point

Indkaldelse til generalforsamling

Maribo Skakklub indkalder hermed i henhold til klubbens vedtægter alle medlemmer til

 

ordinær generalforsamling

 

onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00 i klubhuset

med følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4.       Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

5.       Valg

6.       Eventuelt

 

Forud for den ordinære generalforsamling fremsendes beretning for 2020/2021 via e-mails til alle de medlemmer, som har oplyst e-mail-adresse.

Den mundtlige beretning begrænses til hovedsageligt at omfatte præmieuddeling.

 

Der vil i klubhusets store lokale kun være plads til 25 medlemmer, hvilket vil være de første 25 fremmødte.

Øvrige medlemmer må tage til takke med plads i de øvrige lokaler.

 

På bestyrelsen vegne

 

Finn Kristiansen, formand

 

Eventuelle forslag (til dagsordenens punkt 4) skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Sådanne forslag sendes til

finnskak@gmail.com         

eller til

Finn Kristiansen

Namsosvej 4

4930 Maribo

 

Efter generalforsamlingen forventes klubmesterskabet i lynskak afviklet!

Tilmelding til holdkampe

14/8

Ophævelse af areal krav

3/8

Udfasning af Corona regler

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/8

Maribos holdstrategi for kommende sæson

I forsøg på at skabe en bedre (stærkere) holdsætning vil medlemmerne før kommende holdsæson (lige som sidste år) skulle besvare nedenstående skema. Der må kun sættes et kryds.

Når alle skemaer er modtaget, vil det blive besluttet hvor mange hold klubben kan tilmelde og derefter udarbejdes en styrkeliste der giver bedste mulighed for udnyttelse af spillerne.

Det vil naturligvis betyde at nogle af de svageste (lavest ratede) spillere ikke kommer til at spille holdkampe.

Er man i tvivl om hvor man skal sætte krydset så kontakt Henning Jakobsen så finder vi det bedste svar eller laver en bemærkning så man bliver korrekt placeret.  Henning kontaktes på Mail: h.k.jakobsen@123dk.dk eller fastnet telefon 5485 0970.

Hvis man krydser af i 1 vil man hvis det er muligt blive sat på styrkelisten så man kan spille på 2 hold.

Man skal ikke selv vurdere om man er god nok. Kun svare på om man har lyst, så ser vi om der er et passende hold man kan spille på. Det afhænger af tilmeldinger og antal hold.

Når turneringsplanen er offentlig gjort, vil hver spiller modtage en seddel om:

Hvilket hold man tilhører.

Hvem der er på holdet.

Hvem der er holdleder.

Hvor og hvornår der skal spilles kamp.

 

Navn: ___________________________________________________________________

Skema                                                                         Bemærkning                                                            

Til melding holdkampe

1.__ Spille holdkamp? Ja - gerne ekstra.       
         (afbud muligt)                                               
_________________________________________________________________

2.__ Spille holdkamp? Ja                                     
         (afbud muligt)
_________________________________________________________________

3.__ Spille holdkamp? Ja                                     
         (afbud vil forekomme)                              
_________________________________________________________________
 4.__ Spille holdkamp? Kun reserve.
_________________________________________________________________

 5.__ Spille holdkamp? Nej evt. reserve

 

Henning Jakobsen træffes også i begrænset omfang i klubben.

Sommerturnering

Sommerturnering

Grundet Corona-pandemien afvikles SOMMERTURNERINGEN 2021 over kun 3 spilledage med 4 runder hver af de 3 aftener. Betænkningstiden er 20 minutter for hvert parti. Du kan deltage 1 eller flere af de 3 spilledage.
Du skal ikke forhåndstilmelde dig, blot møde op i vores klublokale SENEST kl. 19.00. Ved senere fremmøde kan du godt deltage, men går så glip af første runde og måske også anden runde.
Der tildeles point for hver af de 3 selvstændige spilledage, afhængig af antal spillere den pågældende aften. Hvis der er 12 spillere, får bedste spillere 12 point, nr. 2 får 11 point og så fremdeles. Vinderen af turneringen er den spiller med flest point over alle 3 spilledage. Ved pointlighed er vinderen den med flest vundne partier. Ved fortsat pointlighed er vinderen den med mindst hurtig-rating. 

Spilledatoerne er onsdagene 14. 28. juli samt 11. august.

Ikke medlemmer er også velkomne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tabel
8/7
Opdateret 11/7.

Matthias sluttede med 3 point og + 52 rating point.

Matthias tordner frem i Køge

I Køge lang weekend kører det rigtig godt for Matthias. Efter 4 runder har han vundet 2 partier med en rating fremgang på 104 point.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19/5

Corona retningslinjer pr. 11/6

Restriktioner 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Holdtermin for 21/22

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Online skak hos Præstø

Aktuelt Link

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nyhed på Skak.dk

Se her

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontakt eventuelt Morten Jensen Præstø Skakklub

Online skaktræning (Præstø)

Aktuelt Link

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Direkte link til udsendelsen.   Link

Se også dette LINK

Præstø på TV Øst

Forventes sendt i Påsken.
Præstø TV2 Øst hyggeturnering på lichess tirsdag 23/3 kl. 17:00 til 18:30
TV2 Øst laver et indslag om skak. Håber vi kan samle nogle skakspillere på lichess, så vi får lidt online skak, vi kan snakke om. Håber I er mange (også jer der ikke er medlem) der har lyst til at være med i det omfang I har tid. Det er ikke ratet, så der kan være tid at snakke lidt også. Betænkningstiden er 5 min + 3 sek.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3/3 

Nyt fra DSU

Online amatørskak-EM. Her

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 27/2

Nyt fra DSU

Lichess Mega Team Battle

12. plads til DSU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16/1-21

Holdturneringen afsluttes.

Holdturnerings-lederen meddeler følgende:

 

På 2.HKs virtuelle bestyrelsesmøde lørdag den 16/1 2021 er det besluttet at holdturneringen for indeværende sæson aflyses. Dette gælder alle rækker.

Det betyder at der ikke bliver nogen vindere i sæsonen og dermed ingen op- eller nedrykning. Turneringen bliver indberettet og alle spillede partier bliver ratet.

Det forventes også at 1. og 2. divisionerne aflyses uden op- og nedrykninger.

Bestyrelsen besluttede at der ikke bliver opkrævet indskud for næste sæson.

Vi håber at det bliver muligt at få en god holdturnering op at stå i næste sæson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16-1-21 DSU

Årets Skakspiller

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

12/2

Nordea-fonden

Betaling for tidssvarende skakure. 

 

Nytårs hilsen fra Dansk Skak Union

3/1-21

Nytårs hilsen fra DSU

Bemærk specielt dette afsnit:

Vores suverænt mest populære turneringsform, når det kommer til individuelle turneringer, har været genstand for svingende økonomiske betingelser, man kan vist godt kalde det en tur i rutsjebanen. Først fik vi forhandlet gebyret for Fide-rating af alle mod alle-turneringer ned, hvilket vi var særdeles tilfredse med. Senere underkendte Fides nye juridiske ekspert, beslutningen fra kongressen i 2017 og vi kom alligevel til at betale de gamle urimelige gebyrer. Vi har naturligvis fortsat protesteret og agiteret for vore synspunkter, og kan nu med stor glæde meddele at de nye Financial Regulations som trådte i kraft 1. januar, endegyldigt har efterkommet vore ønsker, og nu indføjet i Fide Handbook, at gebyret for alle mod alle-turneringer op til gennemsnitsratingen 2230 er 1 € pr. deltager. Et meget tilfredsstillende slutresultat af en lang diskussion, hvor man endelig har anerkendt at hobbyskakspillere naturligvis ikke skal betale professionelle gebyrer for at dyrke deres passion. Så med andre ord, arrangører som gerne vil tilbyde alle mod alle-turneringer, kan nu roligt tilbyde Fide rating af disse, så længe rating gennemsnittet for gruppen er under 2230, og gebyret dermed ikke overstiger 1 € pr. deltager – for dyrere grupper skal der træffes en beslutning om praksis fremover.

Sidste nyt

Hjemmesiden er ændret.

19/12
Så er hjemmesiden ændret. Det skulle gøre den mere overskuelig. Der vil komme mindre justeringer i den kommende tid.

Hvis der er nogen der har forslag eller kritik (positiv eller negativ) modtages dette gerne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hjemmesiden ændrer udseende.

18/12
Jeg er pt. i gang med en omlægning og opfriskning af hjemmesiden. Det skulle betyde at den bliver mere overskuelig og dermed nemmere at finde rundt på. Har du kritik eller forslag modtages disse gerne.
Redaktør


Henning Jakobsen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona restriktioner 10/12

10/12 

Skakklubben er totalt nedlukket til den 3/1 2021.

Nedlukningen skyldes de nye Corona restriktioner, som træder i kraft fra den 11/12 klokken 16:00.

Redaktør og bestyrelse ønsker medlemmerne og sponsorerne en rigtig god jul og godt nytår.

Pas godt på jer selv og andre. 

Sidste nyt om Corona restriktioner fra DSU og Kulturministeriet.

Pjece-10122020_NKC.pdf (sum.dk) 

DSU 

Kulturministeriet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17/12 Opdateret
Flisestien er færdig

ER lagt af "Bruun Bjørns træ og haveservice" .

Stien blev forsinket, men er nu færdig den 4/12.

Der skal lyde en stor tak til sponsorerne.

Stien er finansieret af følgende sponsorer samt Lolland Kommune:

___________________________________________________

Sponsor:
(Delvis finansiering af flisesti)

Thomas Ejrup Hovmand

info@teh-el.dk

TEH-Elservice ApS

Mågevej 1, 4930 Maribo

Tlf: 93104348

www.teh-el.dk

 

CVR:40762140

_______________________________________________________

Sponsor:
(Delvis finansiering af flisesti)

Bruun Bjørns træ og haveservice
v/ Kristian Bruun Bjørn
Tlf. 20158309
E-mail: bruun.bloerngmail.com
Hjemmeside: bruunbjorn.dk

_______________________________________________________

(Delvis finansiering af flisesti)

 Lolland Kommune.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nye skakspil

 

Skakklubben har fået et antal nye skakspil.

Anskaffelsen er blevet mulig grundet en donation på 16772 kr. fra Nordea-fonden. Det er derfor sket helt uden udgift for klubben. Klubben har til gengæld doneret de gamle papbrætter med brikker til skolerne i Maribo. 

De nye spil blev indviet fredag 20/11 med sidste runde i 3 Friske Fredage.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nyt om fremtidig EMT turneringer.

Det bliver formentlig slut med alle mod alle turneringer 1/4-21.

Det er dog redaktørens egen vurdering.

En af de, desværre igen, helt tunge poster for DSU er ratingafgifter på FIDE-rating. FIDE har underkendt sin egen kongresbeslutning, og genindført de høje gebyrer på alle mod alle grupper, så de koster mindst 50€ pr. gruppe. Til sammenligning koster Monrad eller Schweitzer grupper kun 1€ pr. deltager, så det er en voldsom forskel. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at FIDE-ratingafgiften på alle mod alle turneringer med virkning fra 1. april 2021 (turneringsstart) skal betales af arrangørerne. Vælger man derimod at spille Monrad eller Schweitzer turnering, kan man nøjes med at betale den normale EMT-afgift. Det samme kan man naturligvis opnå, hvis man undlader at FIDE rate alle mod alle grupper.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skak gør børn bedre til matematik

Børn bliver klogere til matematik.
 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.08 | 09:20

Henning Jakobsen har skrevet en rigtig fin pressemeddelelse om det afholdte ÅBEN-HUS-ARRANGEMENT, der blev afholdt lørdag den 14. august 2021.

Finn Kristiansen

...
17.06 | 19:56

Hej alle sammen. Tak for jeres store opbakning til turneringen Skak på landet. jeg vil arbejde for at gøre turneringen til en tilbagevendende begivenhed.

...
10.03 | 14:05

bare der var flere derville skrive her på denne side

...
05.01 | 17:57

Hej Henning !
Velkommen som hjemmesideredaktør for Maribo Skakklubs hjemmeside.
Jeg synes, at sideopsætningen er dejlig overskuelig og nem at finde rundt i.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE