MARIBO BYTURNERING 2016

6-Runder FLEX-EMT/Monrad

 Tabel

 

Vi indbyder hermed til den 5. Maribo Byturnering. Byturneringen er en 6 runders FLEX-EMT, hvor runderne lægges efter Monrad i én stor gruppe samt i en U1200-gruppe. Turneringen elo-rates, i detomfang den opfylder betingelserne.

Ved afbud tillægges et halvt point på turneringstavlen. For at deltage i byturneringen skal man deltage i minimum 4 runder.

OBS! Lige som de sidste 2 år vil vi forsøge at skaffe deltagere nok til en særlig gruppe for spillere under ca. 1200 i rating med kortere betænkningstid. I denne gruppe er betænkningstiden 1½ time pr. spiller til hele partiet.

Ved afbud SKAL dette meldes turneringslederen (helst på E-mail eller sms) senest klokken 19:00 dagen før spilledagen. Møder man ikke op på spilledagen, taber man partiet.

Spillested: Maribo Skakklub

Spilledatoer: Onsdagene den: 14.9. + 21.9. + 28. 9. + 5.10 + 12.10. + 26.10.

Tidspunkt: Klokken 19:00

Bemærk at partiet er tabt, hvis man ikke er mødt op på spilleaftenen senest kl. 19.30.

Spilletid: I gruppe 1: 1½ time til 40 træk. Ved 40 træk tillægges 15 minutter. 30 sek/træk tillægges fra 1. træk.

Indskud: 30 DKK i EMT-afgift. Maribo Skakklub betaler for egne medlemmer.

Præmier: Der er en mindre præmie i ratinggrupper for hver ca. 8-10 spillere. I tilfælde af ligestilling uddeles præmier efter korrektion.

Tilmelding: Senest den 7.9.2016 med oplysning om navn, fødselsdato, telefonnummer, mailadresse, klub og rating til:

Søren Pedersen: skak@sp4970.dk 

Telefon: 60 62 54 99

Eller direkte på turneringens hjemmeside

Turneringsleder: Peter Poulsgaard: bluedrop81@gmail.com

Telefon: 60 63 43 65