Lidt af hvert

Skansestævne

Indbydelse til Skansestævne

Holdturnering for spillere under 1300 i klubberne Nykøbing F., Maribo og Sydøstlolland

Skansestævnet er en holdturnering, hvor antallet af spillere fra hver klub ikke har betydning.

 

Der inviteres til 4 runder holdturnering:

Torsdag d. 19. november hos Sydøstlolland Skakklub

Torsdag d. 10. december hos Maribo skakklub

Torsdag d. 28. januar hos Sydøstlolland Skakklub

Torsdag d. 11. februar hos Maribo skakklub

 

Tidspunkter: Alle runder starter kl. 19.00.

Betænkningstid: 1½ time pr. spiller til hele partiet. Der er således ”færdigspil som hurtigskak”

Tilmelding: Senest dagen før hver runde mailer holdlederen navne på de deltagende spillere til turneringslederen.

Hvis det samlede deltagerantal er ulige, er den samlet set stærkeste spiller ”til overs”. Turneringslederen giver besked til holdlederen om dette.

Det er ikke nødvendigt at klubberne deltager med det samme antal spillere hver gang, når blot ratinggrænsen på 1300 overholdes. Det behøver heller ikke at være de samme spillere hver gang.

Parring af spillere: Spillerne inddeles i ratinggrupper efter styrke, og den aktuelle modstander findes ved lodtrækning inden for grupperne. Der trækkes lod om farverne.

Lodtrækningen tillempes:

 • Man kan ikke møde en spiller fra sin egen klub
 • Hvis man møder den samme spiller igen, bliver det med modsatte farver
 • Tredje gang mod den samme spiller, ændres lodtrækningen, forudsat der kan findes en styrkemæssigt passende kombination af spillere. Princippet er mindst mulig ratingforskel.

Den endelige placering afgøres ved matchpoint: 2 point for vundet holdkamp ( score over 50 % ), 1 point for 50 % score og 0 for under 50%.

Ved ligestilling afgøres placeringerne af klubbens samlede pointtal.

Turneringen afvikles i øvrigt efter FIDE’s regler for skakspillet, som de er oversat ved DSU, og efter 2. Hovedkreds reglement for holdturneringen i C-rækken, hvor det ikke strider mod ovenstående.

 

Turneringsleder: Jens P. Petersen. Mail: jens.peter.petersen@outlook.dk Tlf.: 23 39 55 03

 

Ekstraordinær generalforsamling

Maribo Skakklub indkalder hermed i henhold til klubbens vedtægter alle medlemmer til

 

ekstraordinær generalforsamling

 

onsdag d. 4. november 2020 kl. 18.00 i klubhuset

med følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Fremlæggelse af korrigeret regnskab 2019/2020

 

Der vil i klubhusets store lokale kun være plads til 25 medlemmer, hvilket vil være de første 25 fremmødte.

Øvrige medlemmer må tage til takke med plads i de øvrige lokaler.

 

Revisoren, Peter Kristiansen, har efterfølgende påpeget, at den ordinære generalforsamling ikke burde have godkendt det fremlagte årsregnskab, idet der ikke er balance mellem aktiver og passiver.

Efter gennemgang af bogføringen er det konstateret, at kassereren, John Kristensen, har udlagt kr. 2.400,00 af egne midler, hvorfor den kontante kassebeholdning reduceres med dette beløb.

Herudover var der angivet fejlagtige beløb i andre statusposter.

Det understreges, at der ikke er ændringer i de tidligere angivne beløb for indtægter og udgifter.

Det korrigerede årsregnskab for 2019/2020 er vedhæftet.

 

 

På bestyrelsen vegne

 

Finn Kristiansen, formand

 

Skak gør børn bedre til matematik

Børn bliver klogere til matematik.
 
 

Delvis DM aflysning.

Ad 3) DM i Svendborg reduceres til kun at omfatte LH klassen og Kandidatklassen. Alle øvrige klasser må desværre aflyses.
Der indføres deltagerbegrænsning på kandidatklassen, som maksimalt må få 30 deltagere. Desuden bliver der ikke adgang for publikum – dette naturligvis for at holde stævnet under 50 deltagere inklusive diverse officials.
I tillæg til dette punkt behandlede HB en tråd på Facebook hvor der spørges til reglerne for reserveindsættelse i LH klassen, skulle der indtræffe et afbud. Det var HBs opfattelse at arrangørerne tolker reglerne korrekt.

EMT Dominans

EMT konkurrencen 19/20 er afsluttet med total Maribo dominans.

Nr. 1 Henning Jakobsen
Nr. 2 Nicklas
Nr. 3 Henning Nielsen

Stilling 

Lær at spille skak.

LÆR AT SPILLE SKAK - det er god hjernegymnastik

 

Maribo Skakklub tilbyder et kursus over 10 uger for alle, der gerne vil lære at spille skak. Måske kender du lidt til spillet, men vil gerne lære mere. Kurset afholdes i Maribo Skakklubs lokaler på Spejdervænget 4, hvor der er indkørsel fra Søndre Boulevard (mellem nr. 59 og 61), 10 torsdage i tidsrummet kl. 19.00-21.30.

Der er start i uge 38 (17. september) Sidste kursusaften er i uge 48 (26. november), og naturligvis holder vi efterårsferie i uge 42 (15. oktober). Undervisere vil være spillere fra Maribo Skakklub. 

Kursusdeltagelsen koster kr. 350, der skal indbetales forinden kursusstart.

 

Tilmelding skal ske til Finn Kristiansen via finnskak@gmail.com eller via telefon 54 78 11 03 (IKKE SMS). Ved tilmelding skal oplyses navn, e-mail-adresse og telefonnummer. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 10. september. 

Antallet af deltagere er begrænset til 12, og kurset gennemføres kun ved minimum 4 tilmeldte. I øvrigt kan du se mere om Maribo Skakklub og klubbens aktiviteter på www.mariboskakklub.dk

Orientering DSU

Regler for klubhus benyttelse

Midlertidige regler for benyttelse af Maribo Skakklubs klubhus

12.06.2020

 

Ved deltagelse i tuneringer m.m. i Maribo Skakklubs lokaler gælder indtil videre:

 

 1. Du skal undgå fremmøde ved symptomer. Du bør ikke møde til aktiviteten, hvis du har symptomer, der kan tyde på COVID-19. Efter et sygdomsforløb må du først møde til aktiviteten 48 timer efter symptomer er ophørt. Hvis du har nære kontakter, som er smittede eller har symptomer, skal du følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.
 2. Du skal forlade aktiviteten, såfremt du får symptomer.
 3. Der er i lokalerne opsat informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 4. Der vil være særligt fokus på styring af deltagerantal, idet Sundhedsstyrelsens anbefalinger p.t. er, at der holdes mindst 1 meters afstand. Afstand måles fra midten af stolesæder. Endvidere er der retningslinjer for antal personer i de enkelte lokaler, hvilket bl.a. medfører, at der i det store spillelokale maksimum må være 25 personer. Også i de øvrige lokaler er der begrænsning på antallet af personer. Der vil i de enkelte lokaler være opsat skilte med angivelse af maksimalt antal personer.
 5. Den gradvise genåbning forudsætter, at den nødvendige rengøring er til stede. Klubbens bestyrelse vil foranledige, at det sker efter Kulturministeriets retningslinjer.
 6. Der er på klubbens hjemmeside og ved indgang til klublokalerne informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.

 

Herudover har Dansk Skak Union følgende anbefalinger:

 

 • Reglerne om håndtryk før og efter partiet bør undgås.
 • Efter-analyser med tilskuere i tæt ring om brættet bør undgås.
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for madvarer ved brættet.
 • Lynskak bør undgås såvel før som efter de enkelte partier.

 

DSUs anbefalinger

DSUs anbefalinger

Vi suspenderer naturligvis reglerne om håndtryk før og efter partiet. Der kan og bør hilses på anden respektfuld måde.

 

Jeg skal stærkt opfordre til at man undlader lynskak og tidnødsdramaer i videst muligt omfang. Jeg ved at nogle synes det er det bedste ved skakken, men det er også i disse situationer, der er størst risiko for at der udåndes og udveksles flere luftbårne bakterier, end vi ønsker.

 

Det er næsten en helligbrøde, men man bør undgå efteranalyser med tilskuere i en tæt ring om brættet.


Kantine/kaffesalg skal indrettes forsvarligt, så der kan handles med god afstand. Husk også rengøring her.


Hvis muligt så spil kun et parti med et sæt brikker/bræt pr. aften.

 

Det er vanskeligt at forlange skakbrikker og kartonbrætter vasket/sprittet (de ødelægges måske) så i forhold hertil er det hænder, med og uden handsker, som skal rengøres hyppigt.


Der er ikke krav om at bruge masker og handsker, men man må indtil videre gerne.


Enhver form for indtagelse af madvarer ved brættet er ikke tilladt. Et bolsje eller pastil kan gå an, men alt andet skal indtages uden for spillelokalet/spilleområdet. Drikkevarer i flaske eller kop er tilladt som normalt.


Hvis deltagere føler at der trænges til udluftning, bør dette ske på anmodning. Det handler om tryghed, så anbefalingen er at arrangøren lufter ud jævnligt.


Sidst men ikke mindst – brug den sunde fornuft og pas godt på hinanden – både unge og ældre!

 

God spillelyst.

 


Poul Jacobsen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.08 | 11:21

Hej med dig
Min mand og jeg, vil meget gerne lære at spille skak. Er det noget i kan hjælpe os med? Eller kender nogle der kan
Hilsen
Maria paepke
Tel 50255374

...
10.03 | 14:05

bare der var flere derville skrive her på denne side

...
05.01 | 17:57

Hej Henning !
Velkommen som hjemmesideredaktør for Maribo Skakklubs hjemmeside.
Jeg synes, at sideopsætningen er dejlig overskuelig og nem at finde rundt i.

...
04.10 | 13:07
Aktivitetsplan har modtaget 1
Du kan lide denne side