Maribo Skakklub Miniklosterturnering 2017

6 runders hurtig turnering for begyndere/juniorer

 Tabel

Maribo Skakklub indbyder hermed til 6 runders hurtigturnering for begyndere/juniorer i vores nye klubhus. Turneringen rates som hurtigskak.  Der vil være erfarne voksne skakspillere til at vejlede deltagerne og lede turneringen samt at gennemgå partierne mellem eller efter runderne.

Spillested:                            

Maribo Skakklub 

Spejdervænget 4
4930 Maribo 

Spilledatoer:

Lørdagene 8. og 29. april

Tidspunkt:                                   

Klokken 10 - 13.

Betænkningstid:                       

Betænkningstiden er 30 min. pr. spiller til hele partiet. Ulovlige træk: Partiet tabes først efter det andet ulovlige træk af samme spiller. Der er ikke noteringspligt, men vi opfordrer juniorerne til at notere mest muligt af partiet for at kunne lære af det bagefter.

Gruppeinddeling:

Der spilles i en gruppe. Det stilstræbes at lave jævnbyrdige partier.

Præmier:                                       

Ingen præmier, men diplom og ratingtal til alle.                                             

Tilmelding:

Senest den 5-04-2017 med navn, klub, fødselsdato, telefonnummer/mail.

her på DSU-turneringsside eller til:

Søren Pedersen skak@sp4970.dk eller tlf./sms 6062 5499

Indskud:

Gratis for medlemmer af Maribo Skaklub. 20 kr. for andre.