Nyt fra formanden

Til alle medlemmer af Maribo Skakklub m.fl.

8/5

Til alle medlemmer af Maribo Skakklub m.fl. 

Vi har nu kommunens skriftlige fortolkning af vores muligheder for at genåbne i vore lokaler på Spejdervænget 4, og fortolkningen er heldigvis positiv.

Derfor åbner vi straks for aktiviteter i klubhuset. 

Der vil være krav om mundbind/visir (når man står op) og mindst 1 meters afstand. For det store lokale medfører det, at vi maksimalt kan rumme 18 personer, men da Carsten og Claus S. har meldt fra til Klubturneringen, vil det være muligt at afvikle alle kampe i Klubturneringen på onsdage. 

Den tilrettede aktivitetsplan kan ses via vores hjemmeside Aktivitetsplan - www.mariboskakklub.dk

Den tidligere aktivitetsplan (for så vidt angår afviklingen af Klubturneringen 2020/2021) fastholdes - dog med den ændring at alle kampe som udgangspunkt spilles onsdage - og vi i stedet laver en hurtigturnering over de 2 onsdage før pinse, hvilket vil sige den 12. og 19. maj. 

Hvis du ikke kan spille de nu planlagte onsdage (næste spilledag den 26. maj) for Klubturneringen 2020/2021, bedes du snarest kontakte klubturneringsleder John Kristensen via johnkr@123dk.dk alternativt på mobiltelefon 29 60 47 95. 

Der er krav om Corona-pas, hvilket i praksis vil sige, at alle deltagere ved ankomsten til klubhuset skal dokumentere mindst et af følgende krav:

v  Være færdig-vaccineret

v  Haft Corona inden for de senest 14-180 dage

v  Testet negativ inden for de seneste 72 timer

HUSK at bestille tid til test, hvis du ønsker PCR-test. Hurtigtest kan klares uden tidsbestilling. Hvis du er færdig-vaccineret eller har haft Corona inden for 14-180 dage behøver du naturligvis ikke at blive testet.

Hvis der er uklarheder, så kontakt mig.

Venlig hilsen 

Finn K.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31/3

 Til alle medlemmer af Maribo Skakklub m.fl. !

Indledningsvis vil jeg lige erindre om, at vi lørdag den 17. april skal have gravet op til et elkabel med henblik på etablering af belysning af vores nye flisesti. Vi starter opgravningen kl. 10.00, men kun få har hidtil meldt sig. Så overvej, om DU kan give et nap med og kontakt mig så snarest muligt.

Dernæst det nok mest aktuelle, nemlig følgerne af de forlængede Corona-restriktioner, der medfører, at vi først kan starte vores aktiviteter i klubhuset op efter pinsen.

1.     Alle partier i Klubturneringen 2020/2021 skubbes, således at næste runde forventes afviklet umiddelbart efter pinse. Vi forventer, at der indtil videre fortsat vil restriktioner (antal og mundbind/visir m.v.). Klubturneringslederen, John Kristensen, vil så tidligt som muligt informere om, hvilke spilledatoer DU forventes at spille. Der vil være krav om Corona-pas (indeholdende dokumentation for færdigvaccination eller overstået infektion eller negativ test inden for 72 timer). Hvis du på det grundlag ikke ønsker at deltage i den resterende del af Klubturneringen 2020/2021, bedes du inden 1. maj meddele det til klubturneringslederen, John Kristensen, på johnkr@123dk.dk eller telefon 29 60 47 95. Dine resterende partier vil i så fald IKKE blive ratet.                                                                                                                                            

2.    Som følge af udsættelsen af partierne i Klubturneringen 2020/2021 aflyses såvel Klosterturneringen 2021 som Maribo Cup 2021. Endvidere skubbes Lolland-Falster Mesterskabet 2021 en smule, og Sommerturneringen 2021 (hurtigskak) begrænses til 3 spilledage. Fredagslyn, der var berammet til den 16. april udsættes til efteråret.

3.    Vi forventer, at Corona-restriktioner helt eller delvist vil blive ophævet senest  i begyndelsen af juni måned, hvorfor der snarest vil blive fremsendt indbydelse til Hurtigskak på LANDET, som er planlagt til lørdag den 12. juni.

4.    Tilrettet (forventet) aktivitetsplan for perioden april-august 2021 kan ses på vores hjemmeside Aktivitetsplan - www.mariboskakklub.dk

5.    Selv om du IKKE deltager i en af klubbens turneringer, er du naturligvis velkommen til at møde op i klubhuset. Det kræver dog, at Corona-begrænsningerne (antal personer pr. m2) overholdes, hvorfor du forinden fremmøde bør kontakte mig på finnskak@gmail.com eller telefon 54 78 11 03.

Venlig hilsen

Finn K.

 

15/3

Til alle medlemmer af Maribo Skakklub ! 

Vi har accepteret et tilbud på ca. kr. 10.000 for opsætning af 2 lamper langs den nyetablerede flisesti.

Vi har været så heldige, at Lolland Kommune har bevilget dækning af opsætningsudgifterne, men det er en forudsætning, at vi selv klarer opgravningen. Det drejer sig om 20-25 meter, hvor kablet skal nedgraves i 35 cm dybde, svarende til ca. 2 spadestik. 

Det er planen, at opgravning skal ske lørdag den 17. april med start kl. 10.00.

Vi håber, at DU vil hjælpe med at grave. Hvis du har mod på det, må du meget gerne give mig et praj snarest muligt.

Hvis du kan medbringe spade og/eller skovl vil det være fint. Men ellers har Kristian lovet at tage ekstra værktøj med. 

Da seancen forgår udendørs forventes der ikke problemer med forsamlingsforbuddet. 

Skakklubben vil naturligvis stille den fornødne drikkelse til rådighed. 

Venlig hilsen
Finn K.

25/2

Som det nok allerede er dig bekendt medfører de forlængede Corona-restriktioner, at der er der lukket for aktiviteter i klubhuset indtil efter påske.

 

Det betyder, at vi er nødsaget til at ændre aktivitetsplanen, således at der spilles  4 runder af klubturneringen i april måned, og at sidste runde spilles i den anden uge i maj, dog således at der bliver mulighed for at spille udsatte partier i den forudgående uge i maj.

 

Vi har ladet Maribo Cup udgå.

Såvel Klosterturnering som LF-Mesterskabet skubbes en smule.

 

Det er så vores håb, at det ikke bliver nødvendigt med yderligere udsættelser. Hvis det alligevel skulle blive tilfældet, vil færdigspilning af klubturneringen blive højest prioriteret.

Den tilrettede aktivitetsplan fremgår af vores hjemmeside.

  1. HJÆLP MED AT UNDGÅ KONTINGENTSTIGNING !!!!

29/12-20

Som det måske er dig bekendt har Dansk Skak Unions hovedbestyrelse besluttet at indstille til førstkommende delegeretmøde, at kontingentet til DSU forhøjes. Vi kender endnu ikke beløbets størrelse, men formentlig i størrelsesorden kr. 50,00-100,00 årligt.

Hvis forslaget gennemføres, vil det være naturligt, at vi i Maribo Skakklub forhøjer det vores årlige kontingent med samme beløb, men det vil vi i bestyrelsen gerne undgå. Derfor har vi med interesse set på en indbydelse fra Lolland Kommune til at medvirke i projektet Hold Lolland Ren. Du kan se nærmere via dette link: www.lolland.dk/holdlollandren

Skakklubbens bestyrelse foreslår, at vi medvirker vedrørende den del, der omfatter området ved Nørresø.

Området skal så gennemgås for affald hver 3. uge i perioden fra slutningen af april til udgangen af september. Det vil udløse et honorar til klubben på kr. 7.500,00.

Vi håber, at mange medlemmer vil medvirke til at renholde området. Derfor opfordres DUtil at tilmelde dig til mig snarest muligt og SENEST den 20. januar 2020.

Tilmelding kan ske ved besvarelse af denne mail, eller ved at kontakte mig på telefon 54 78 11 03 (husk at det er fastnet, hvorfor SMS ikke kan anvendes).

Vi skal helst have mange tilmeldinger, således at vi kan fordele perioderne på flest mulige personer.

Venlig hilsen og med ønsket om GODT NYTÅR 

Finn K.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Succes  med salg af julelotteri-lodder

27/12-20

I efteråret  2020 besluttede bestyrelsen at forsøge at hjemtage 100 lodder til Børnehjælpsdagens julelotteri, idet vi kunne returnere usolgte lodder. Vi ville få et provenue på kr. 12,00 pr. solgt lod.

8 af klubbens medlemmer var villige til at stå for salget.

ALLE 100 lodder er blevet solgt.

Jeg vil derfor udtrykke stor tak til såvel de 8 sælgere som de mange medlemmer, der købte et lod eller flere.

Salget har medført, at vi nu har fået kr 1.200 mere i klubkassen, hvilket nok kan være tiltrængt i en periode, hvor vores salg af øl og vand m.m. er på et niveau, hvor vi ikke har stort provenue.

 

Finn K.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.08 | 09:20

Henning Jakobsen har skrevet en rigtig fin pressemeddelelse om det afholdte ÅBEN-HUS-ARRANGEMENT, der blev afholdt lørdag den 14. august 2021.

Finn Kristiansen

...
17.06 | 19:56

Hej alle sammen. Tak for jeres store opbakning til turneringen Skak på landet. jeg vil arbejde for at gøre turneringen til en tilbagevendende begivenhed.

...
10.03 | 14:05

bare der var flere derville skrive her på denne side

...
05.01 | 17:57

Hej Henning !
Velkommen som hjemmesideredaktør for Maribo Skakklubs hjemmeside.
Jeg synes, at sideopsætningen er dejlig overskuelig og nem at finde rundt i.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE