Vedtægter for Maribo Skakklub

§ 1. Foreningens navn er Maribo Skakklub. Dens hjemsted er Maribo by i Lolland Kommune.

 

§ 2.  Formålet er at dyrke skakspillet og at vække interesse herfor, især hos den opvoksende ung­dom. Alle kan optages som medlem.

 

§ 3.  Klubben skal være tilmeldt Dansk Skak Union. På den ugentlige spilleaften må der kun spilles skak i klubbens spillelokale.

 

§ 4.  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 5.  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutnings­dygtig uanset de fremmødtes antal. Generalforsamlingen afholdes hvert år i september, så vidt muligt på den første spilledag i måneden med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4.       Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

5.       Valg

6.       Eventuelt

Valg gælder for 2 år af gangen. Formand og 2 menige medlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer, et menigt medlem, suppleant og revisor og revisorsuppleant er på valg i ulige årstal. Stemmeret har alle foreningens medlemmer tilmeldt DSU. Dog har umyndige medlemmer ikke stemmeret i forhold til økonomiske transaktioner. Valgbare er de samme, dog skal bestyrelsesmedlemmer og revisor være myndige. Hvis klubbens webmaster ikke er medlem af bestyrelsen, deltager vedkommende i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette og anfører, hvad man ønsker behandlet på denne.

 

§ 7.   Vedtægtsændringer kræver over halvdelen af medlemmernes deltagelse. Såfremt deltagelsen ikke er stor nok, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 8.  Formanden  og/eller kassereren har tegningsretten for klubben. I tilfælde af optagelse af lån eller ved køb og salg af fast ejendom ligger tegningsretten dog hos den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 9.  Regnskabet afsluttes den 31. juli.

 

§10. Opløses foreningen, hvilket ikke kan ske, hvis mindst 8 aktive medlemmer ønsker at opretholde foreningen, tilfalder foreningens evt. formue almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 02.09.2015.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.03 | 14:05

bare der var flere derville skrive her på denne side

...
05.01 | 17:57

Hej Henning !
Velkommen som hjemmesideredaktør for Maribo Skakklubs hjemmeside.
Jeg synes, at sideopsætningen er dejlig overskuelig og nem at finde rundt i.

...
05.07 | 22:57
LF 2020 har modtaget 1
24.05 | 00:01
Hjemmesider 2. HK har modtaget 141
Du kan lide denne side